Ochrona danych osób odwiedzających witrynę

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 europejskiego RODO

www.schogetten.pl

Dla spółki Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG ochrona Państwa danych osobowych jest ważną kwestią. Przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje przez nasze przedsiębiorstwo wyłącznie w ramach przepisów o ochronie danych osobowych. Na tej stronie informujemy Państwa zgodnie z art. 13, 14 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (europejskie RODO) o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest

Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 44
51469 Bergisch Gladbach
T +49 2202 105-500
F +49 2202 105-501
verwaltung@ludwig-schokolade.de

Naszym inspektorem danych osobowych jest

Dr. Philipp Wehler
Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Kaiserswerther Straße 119
40474 Düsseldorf
legal@krueger.de

Kiedy odwiedzają Państwo tę stronę internetową i korzystają z różnych ofert, przetwarzamy Państwa dane osobowe w poniżej szczegółowo opisany sposób.

Podczas obsługi strony internetowej współpracujemy z zewnętrznym usługodawcą, którego starannie wybraliśmy i zobowiązaliśmy się do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Spis treści

  1. Pliki Cookies
  2. Logi serwera
  3. Google WebFonts
  4. hCaptcha
  5. Google Analytics
  6. Google Tag Manager
  7. Matomo
  8. Fanpage na Facebooku
  9. Kontakt i reklamacje: Formularz i funkcja e-mail
  10. Bezpieczeństwo danych osobowych
  11. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Pliki Cookies

2. Logi serwera

Ponadto Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje nam przy każdych odwiedzinach naszej strony internetowej Państwa adres IP, znacznik identyfikacyjny (producent, wersja, system operacyjny) i ustawienia językowe Państwa przeglądarki internetowej, czas Państwa odwiedzin oraz odwiedzone podstrony naszej strony internetowej, Państwa adres URL strony odsyłającej (tj. adres URL strony, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę), oraz ilość danych, która powstaje w ramach Państwa odwiedzin naszej strony internetowej (zwane dalej „danymi dostępu”). Przetwarzamy Państwa dane dostępu, aby zagwarantować bezpieczeństwo (np. aby odeprzeć ataki hakerskie) i sporządzić statystyki dotyczące użytkowania. Przetwarzania tego dokonuje się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) europejskiego RODO). Nie obowiązuje Państwa ani ustawowy, ani umowny obowiązek dostarczania Państwa danych dostępu, jednak jest to konieczne do zawarcia umowy. Jednak muszą nam Państwo dostarczyć Państwa dane dostępu, aby Państwo mogli odwiedzić naszą stronę internetową i korzystać z udostępnionych tam ofert i usług.

3. Google WebFonts

Ta strona internetowa korzysta z Google WebFonts, usługi świadczonej przez Google Inc. Usługa ta umożliwia nam dostarczenie Państwu naszej strony internetowej w jednolitej, wizualnie atrakcyjnej formie przy pomocy biblioteki czcionek pobranej za pośrednictwem tej usługi.

Jednolity i wizualnie atrakcyjny układ naszej strony internetowej leży w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) europejskiego RODO). Nie przeprowadza się analizy użytkownika i nie zakłada się konta użytkownika.

Zainstalowaliśmy Google Web Fonts na naszej stronie internetowej. Zatem nie odbywa się łączenie z serwerami Google.

Dalsze informacje o Google Web Fonts znajdą Państwo pod linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4. hCaptcha

Korzystamy z „hCaptcha” na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Intuition Machines, Inc., 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, USA („Intuition Machines”).

Za pomocą hCaptcha sprawdza się, czy wprowadzenia danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) dokonuje człowiek czy zautomatyzowany program. Ponadto hCaptcha analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej na podstawie różnych parametrów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik otworzy stronę internetową. hCaptcha analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej czy ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane uzyskane w wyniku analizy są udostępniane do Intuition Machines.

Ponadto hCaptcha wykorzystuje pliki Cookies, przez które hCaptcha uzyskuje dane osobowe użytkownika. Zapisuje je jednak oddzielnie od danych hCaptcha a następnie je usuwa. hCaptcha przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres, jaki jest wymagany do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Informacje, które są gromadzone razem z ww. plikami Cookies mogą być przechowywane tylko przez ograniczony okres do roku od momentu wygaśnięcia plików Cookies, w zasadzie jednak w formie zanonimizowanej i zagregowanej.

hCaptcha analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej czy ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane uzyskane w wyniku analizy są udostępniane do Intuition Machines.

Przetwarzania danych dokonuje się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes, aby chronić swoje oferty reklamowe przed bezprawnym zautomatyzowanym wejściem w posiadanie danych oraz przed spamem. Nie zachodzą przeważające sprzeczne interesy osoby, której dane dotyczą.

Informacje dotyczące prawa do sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez hCaptcha w celu. Wówczas dalsze przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie następuje. Sprzeciw nie ma wpływu na operacje przetwarzania danych osobowych, które nastąpiły przed wniesieniem sprzeciwu. Sprzeciw można wnieść w sposób nieformalny i należy skierować go na wskazany adres: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Marketing Abteilung, Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach, e-mail: info@schogetten.de; telefon: +49 2202 105-500. Dalsze informacje dotyczące hCapchta oraz Oświadczenie o ochronie danych osobowych z Intuition Machines znajdą Państwo pod poniższymi linkami: hCaptcha – Privacy Policy i hCaptcha – Stop more bots. Start protecting privacy.

5. Google Analytics

a) Kategorie danych, odbiorcy, cele przetwarzania

Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej świadczoną przez Google Inc. („Google”). Google, jako nasz podmiot przetwarzający, przetwarza za pośrednictwem Google Analytics zgromadzone dane, aby analizować sposób korzystania przez Państwa z stron internetowych, sporządzać raporty o odpowiednich aktywnościach i świadczyć nam dalsze usługi związane z użytkowaniem naszej strony internetowej. Dzięki pozyskanym w ten sposób statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją dla Państwa jako użytkowników ciekawszą. W tym celu Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies, przy czym informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej pozyskane przez pliki Cookies są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Z reguły przy korzystaniu z Google Analytics nie przetwarza się danych osobowych. Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych cały adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. W przypadku gdy dane osobowe zostały przekazane do USA, odpowiedni stopień ochrony danych osobowych jest zagwarantowany przez odpowiednie zabezpieczenia. W tym celu z dostawcą zawarto standardowe klauzule umowne UE. Kopie dokumentów można otrzymać od administratora lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Unii Europejskiej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Informujemy Państwa, że na naszych stronach internetowych usługa Google Analytics została poszerzona o wtyczkę „AnonymizeIP“, aby zagwarantować zanonimizowane gromadzenie Państwa adresu IP również w sytuacjach wyjątkowych, tak aby Państwa dane uniemożliwiały identyfikację.

Adres IP przekazywany przez Google Analytics z Państwa przeglądarki nie łączy się z innymi danymi Google.

b) Podstawy prawne, okres przechowywania

Podstawę prawną wykorzystywania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. [a)/f)] europejskiego RODO. Sesje są kończone regularnie po 30 minutach od ostatniej aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Dane dotyczące kampanii mogą być przechowywane maksymalnie przez okres dwóch lat.

c) Możliwość wniesienia sprzeciwu

W przypadku gdy Google Analytics przetwarza Państwa dane osobowe, mogą się Państwo temu w każdej chwili sprzeciwić – w tym wypadku przetwarzanie zostanie niezwłocznie zakończone.

Mogą Państwo skierować swój nieformalny sprzeciw w szczególności do naszego inspektora danych osobowych: legal@krueger.de.

Mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu także, uniemożliwiając w ten sposób zapisywanie przez Google Analytics wykorzystywanych plików Cookies, dokonując odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej (dalsze informacje znajdą Państwo tutaj). Informujemy Państwa jednak, że w tym wypadku nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie pozyskiwanych przez pliki Cookies danych oraz danych dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Proszę zwrócić uwagę, że opuszczają Państwo przy tym nasze strony internetowe.

d) Informacje o Google

Google Dublin, Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Faks: +353 (1) 436 1001.

6. Google Tag Manager

a) Niniejsza strona internetowa korzysta z Menedżera Tagów Google.
Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer Tagów Google to narzędzie, za pomocą którego możemy zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików Cookies i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do administrowania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Menedżer Tagów Google gromadzi Państwa adres IP. W przypadku gdy dane osobowe zostały przekazane do USA, odpowiedni stopień ochrony danych osobowych jest zagwarantowany przez odpowiednie zabezpieczenia. W tym celu z dostawcą zawarto standardowe klauzule umowne UE. Kopie dokumentów można otrzymać od administratora pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Unii Europejskiej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Menedżer Tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ludwig Schokolade ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. W przypadku zażądania odpowiedniej zgody, przetwarzania danych dokonuje się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § ust. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych teleinformatycznych w telekomunikacji TTDSG, jeśli zgoda obejmuje przechowywanie plików Cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można w każdej chwili wycofać.

d) Informacje o Google

Google Dublin, Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Faks: +353 (1) 436 1001.

7. Matomo

Strona internetowa wykorzystuje otwartoźródłowe oprogramowanie analityczne Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają ponowne rozpoznanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki Cookies lub weryfikacja urządzenia metodą Device-Fingerprinting). Zgromadzone przez Matomo informacje o użytkowaniu strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP zostaje zanonimizowany.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej przez użytkowników. W ten sposób możemy m.in. dowiedzieć się, kiedy i jakie strony wyświetlano oraz z jakiego regionu je wyświetlano. Poza tym gromadzimy różne dane logowania (np. adresy IP, strony przekierowujące, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy ocenić, czy nasi użytkownicy przeprowadzają określone aktywności (np. kliknięcia, zakupy itp.).

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes dokonania zanonimizowanej analizy zachowania użytkownika, aby optymalizować ofertę swojej strony internetowej oraz swoją reklamę. W przypadku zażądania odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie danych przez pliki Cookies) przetwarzania danych dokonuje się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Anonimizacja IP

Przy analizie z użyciem Matomo wykorzystujemy anonimizację IP. Państwa adres IP jest przy tym skracany przed dokonaniem analizy, tak aby uniemożliwić Państwa jednoznaczną identyfikację.

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, tak aby wszystkie dane analityczne pozostały na naszych serwerach i nie zostały przekazane dalej.

8. Fanpage na Facebooku

Mogą Państwo uzyskać informacje o naszych ofertach i produktach oraz nowościach naszej marki z naszej strony na Facebooku (dostępne na stronie www.facebook.com/schogetten, dalej zwaną „Fanpage”) lub publikować tam własne posty (proszę przy tym zwrócić uwagę na nasze warunki użytkowania). Wykorzystujemy usługę „Seiten-Insights“, aby ocenić użytkowanie naszego Fanpage’u. Jeśli odwiedzą Państwo nasz Fanpage, przetworzymy wspólnie z Meta Platforms Ireland Ltd. Państwa dane zgromadzone przez funkcję „Seiten-Insights“ jako współadministratorzy. Dane te zawierają informacje o Państwa odwiedzinach lub Państwa interakcjach na naszym Fanpage’u, które mogą umożliwić Państwa identyfikację. Meta Platforms Ireland Ltd. zobowiązała się do przestrzegania Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą zgodnie z rozdziałem 3 RODO. Dlatego chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wykorzystywania „Seiten-Insights” za pośrednictwem dostarczonego dokumentu przez portal Facebook: „Informationen zu Seiten-Insights-Daten“ (dostępnego na stronie www.facebook.com/legal/terms/ information_about_page_insights_data). Dalsze informacje o wykonaniu praw przysługujących Państwu zgodnie z RODO znajdą Państwo w Zasadach ochrony prywatności Facebooka (dostępne na stronie: www.facebook.com/about/privacy). Mają Państwo możliwość zwrócenia się do nas w sprawie wykonania tych praw. Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy wglądu w przetwarzanie danych przez Facebook. Jeśli odwiedzą Państwo nasz Fanpage lub podzielą się na nim treściami, muszą się Państwo liczyć z tym, że Facebook zapisuje m.in. Państwa aktywności na Fanpage’u w kompletnej i/lub umożliwiającej identyfikację formie i przetwarza je na własne cele.

9. Kontakt i reklamacje: Formularz i funkcja e-mail

Mają Państwo możliwość zwrócenia się do nas bezpośrednio przez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej. Jeśli Państwo tego dokonają, muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, zwrot grzecznościowy oraz adres. Rejestrujemy te dane, Państwa wiadomość i Państwa adres IP oraz godzinę wysłania formularza.

Mogą się Państwo z nami skontaktować także bezpośrednio przez e-mail. Proszę kliknąć na przycisk „E-mail” na naszej stronie internetowej. W ten sposób otworzy się Państwa skrzynka e-mail i mogą Państwo wysłać wiadomość na już wpisany nasz adres e-mailowy. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez skrzynkę e-mailową Państwa dostawcy. Wytwarzamy wyłącznie połączenie ze skrzynką e-mailową.

Informacje przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila wykorzystujemy wyłącznie, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie; usuwamy je po zakończeniu komunikacji, chyba że ustawowe wymogi dotyczące przechowywania wymagają przechowywania. Państwa adres IP oraz czas korzystania z formularza kontaktowego jest nam potrzebny ze względów bezpieczeństwa; W ten sposób możemy zidentyfikować zautomatyzowany dostęp i ataki hakerskie oraz wykluczyć je z ponownego dostępu. Takie przetwarzanie przekazywanych nam przez Państwo informacji, leży w naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) europejskiego RODO).

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, wykorzystujemy oprócz metody szyfrowania SSL (standard https) techniczne i organizacyjne środki zabezpieczania, które są ponadto odpowiednio dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Chcielibyśmy Państwa poinformować o dalszych prawach, które przysługują Państwu jako osobom, których dane dotyczą zgodnie z art. 15–21 i art. 77 ust. 1 europejskiego RODO. W celu dochodzenia tych praw mogą się Państwo zwrócić w szczególności za pośrednictwem e-maila do naszego inspektora danych osobowych: legal@krueger.de.

a) Prawo dostępu:

Zgodnie z art. 15 europejskiego RODO mają Państwo prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii przetworzonych danych. W ramach tego mają Państwo również prawo zgodnie z art. 15 ust. 3–4 europejskiego RODO do otrzymania kopii Państwa danych osobowych przetworzonych przez nas.

b) Prawo do sprostowania danych:

Zgodnie z art. 16 europejskiego RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych.

c) Prawo do usunięcia danych:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 europejskiego RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych. W przypadku gdy opublikowaliśmy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo zażądać od nas na podstawie art. 17 ust. 2 europejskiego RODO poinformowania innych administratorów o Państwa żądaniu usunięcia wszystkich łącz do i/lub kopii lub replikacji Państwa danych osobowych.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Zgodnie z art. 18 europejskiego RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

e) Prawo do przenoszenia danych:

Zgodnie z art. 20 europejskiego RODO mają Państwo prawo do otrzymywania dostarczonych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przekazania tych danych innym administratorom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

f) Wycofanie Państwa zgody:

Jeśli udzielili Państwo nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo ją wycofać w każdej chwili w całości lub odnośnie do poszczególnych celów przetwarzania bez podawania powodów.

Proszę zwrócić uwagę, że przetwarzane Państwa danych osobowych zgodnie z prawem, które nastąpiło przed wycofaniem zgody nie jest niezgodne z prawem z mocą wsteczną.

Mogą Państwo wycofać zgody, które nam Państwo udzielili w wyżej wymienionych celach przetwarzania, klikając na znajdujące się tam hiperłącza. Mogą Państwo również wycofać zgodę za pośrednictwem e-maila pod adresem: legal@krueger.de.

W przypadku wycofania Państwa zgody na określoną usługę nie mogą Państwo z niej dłużej korzystać. Poza tym nie ponoszą Państwo żadnych dalszych konsekwencji.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na określone cele przetwarzania danych i cele użytkowania, prosimy Państwa o ich wymienienie przy wycofaniu zgody (np. jako „Wycofanie zgody w związku z formularzem kontaktowym”, jeśli chcą Państwo wycofać zgodę tylko na przetwarzanie Państwa danych tylko w tym celu). Jeśli bliżej nie określą Państwo lub nie wyjaśnią Państwo jednoznacznie i obszernie, czego ma dotyczyć wycofanie zgody wychodzimy z założenia, że wycofują Państwo zgodę na wszelkie gromadzenie, przetwarzanie i użytkowanie wymienione w niniejszych postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych.

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Zgodnie z art. 21 europejskiego RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, o ile nie jest ono dokonywane w celu reklamy bezpośredniej i/lub na podstawie „uzasadnionego interesu” w myśl art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) europejskiego RODO.

h) Wniesienie skargi do organu nadzorczego:

Zgodnie z art. 77 ust. 1 europejskiego RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, o ile są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji
Nadrenia Północna-Westfalia
Skrytka pocztowa 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-10
e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Dodatkowo mają Państwo możliwość skorzystania z innych przysługujących Państwu środków odwoławczych (np. w sądach lub urzędach).

© 2023 Ludwig Schokolade